Advertising Agency

با مجتمع چاپ و تبلیغات دیاکو متفاوت دیده شوید

تعرفه موشن گرافیک

پلن B

1,360,000
تومان
سناریو رایگان
بدون نریشن
کاراکتر ساده
استفاده از المان های جذاب
صداگذاری

نکته :تعرفه های موشن گرافیک به صورت پایه می باشد و بعد از صحبت های انجام شده با مشتری امکان افزایش و حتی کاهش نیز وجود دارد.

نکته 2: تعرفه کارهای زیریک دقیقه به صورت ثانیه ایی محاسبه می شود. یعنی به عنوان مثال برای یک موشن گرافیک 30 ثانیه ای از اول a 1650000 تقسیم بر60می شود.و در ثانیه ضرب می شود.
1850000/60=31000
31000*30=930000

نکته شماره 3: تمامی کارهای زیر 30 ثانیه با قیمت 30 ثانیه محاسبه می شوند.

نکته شماره 4: چنانچه ایده شما برای موشن گرافیک خود جز موارد خاص مثل انیمیشن های دو بعدی یا سه بعدی باشد، تعرفه آنها متفاوت است و به صورت ثابت نیست و باید با متخصصین ما تماس حاصل فرمایید تا بعد از مشاوره قیمت تمام شده را محاسبه کنند.